About me

Hi, my name is Tomas Voracek. I am freelance developer specializing on .NET, tools and web applications. Living in beautiful Prague, Czech Republic.

Fakturační údaje
IC: 75235293
Místo podnikání: Příkopy 46, 34525, Hostouň
Bankovní spojení: FIO 2300611435/2010
Úřad příslušný podle § 71 odst. 2 živnostenského zákona: Městský úřad Domažlice

tomasvoracekATgmailDOTcom